W zakresie wykonania podbudów firma PED-BRUK oferuje pełen zakres stosowanych obecnie technologii. Realizujemy zlecenia w zakresie podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej oraz osuszania gruntu. ✔ Podbudowy zasadnicze znajdują zastosowanie w przypadku posadzek w hali lub pod nawierzchnie z kostki brukowej stabilizujemy metodą frezowania, przy użyciu cementu i pospółki. Ilość cementu określa się w odniesieniu do grubości oraz nośności projektowej podbudowy. ✔ Stabilizować można wszystkie grunty nieorganiczne pozyskane na terenie budowy tj. glina; iły; piaski gliniaste, przy użyciu cementu lub wapna. ✔ Do osuszania terenu polecamy ekonomiczną metodę stabilizacji gruntu rodzimego wapnem lub pyłami poprodukcyjnymi. Organizacja firmy, doświadczona kadra techniczna oraz specjalistyczne wyposażenie sprzętowe pozwalają na wykonawstwo robót zgodne z wymogami Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych. Dzięki nastawieniu na jakość świadczonych przez nas usług zdobyliśmy zaufanie licznego grona stałych klientów.