Organizacja naszej firmy, doświadczona kadra techniczna oraz specjalistyczne wyposażenie sprzętowe pozwalają na wykonawstwo robót zgodnie z wymogami Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych. Dzięki nastawieniu na jakość świadczonych przez nas usług zdobyliśmy zaufanie licznego grona stałych klientów,dzięki czemu możemy polecić nasze usługi do Państwa dyspozycji:

Roboty ziemne:
– wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe
– wymiana gruntów
– budowa nasypów
– makroniwelacje terenowe
– stabilizacje gruntów rodzimych cementem i wapnem
– wyburzenia
– rozbiórki

Usługi sprzętowe:
– 
koparki
– ładowarki
– koparko-ładowarki
– koparki gąsienicowe
– spycharki
– równiarki drogowe
– walce drogowe
– wozidła technologiczne
– układarki nawierzchni drogowych
– samochody ciężarowe 4-osiowe
– ciągniki siodłowe
– naczepy i przyczepy ciężarowe
– zestawy do stabilizacji gruntu

Budownictwo drogowe:
– roboty ziemne
– wymiany gruntu
– wzmocnienia podłoża geokompozytami
– stabilizacja gruntu cementem i wapnem
– podbudowy z kruszyw i betonu
– nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
– nawierzchnie z kostki granitowej
– maszynowe układanie kostki brukowej
– zagospodarowanie terenów zielonych

W sprzedaży oferujemy:
– 
sprzedaż kruszyw drogowych różnych frakcji
– sprzedaż tłucznia  kamiennego
–  żwiru
– pospółki
– czarnej ziemi
– piasku
– kostki brukowej oraz galanterii betonowej wiodących producentów
Do każdego zakupu oferujemy specjalistyczny transport.