Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla użytkowania przez samochody ciężarowe.

Proponowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

 • Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (koryta pod nawierzchnię) z wywiezieniem urobku
 • Wykonanie warstwy odsączająco-mrozoochronnej z piachu gruboziarnistego o gr. 15cm
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu B7,5 o gr. 25cm
 • Ułożenie kostki brukowej typu Behaton o gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

Cena od110 zł/m2 – do 140zł/m2 netto

Istnieje alternatywna możliwość zamiany podbudowy z chudego betonu na stabilizację cementem gruntu rodzimego lub nawiezionego, wykonanej metodą frezowania – wymieniona technologia znacznie obniża koszty.

Wykonanie podjazdów z kostki brukowej

 • Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (koryta pod nawierzchnię) z wywiezieniem urobku
 • Wykonanie warstwy odsączająco-mrozoochronnej z piachu gruboziarnistego o gr 15cm
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu o gr 15cm
 • Ułożenie kostki brukowej kolorowej o gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

Cena od 100 zł/m2 – do 140zł/m2 netto

 • Wbudowanie obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 6x20x100cm
  Cena 26zł/mb netto
 • Wbudowanie obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 8x30x100cm
  Cena 28 zł/mb netto
 • Wbudowanie obrzeży palisadowych na podsypce cementowo-piaskowej
  Cena 30zł/mb netto
 • Krawężniki na ławie betonowej z oporem o gr. 15 x30x100cm
  Cena 56 zł/mb netto
 • Krawężniki na ławie betonowej z oporem o gr. 20x30x100 cm
  Cena 58zł/mb netto

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej szaro – rudej o grubości frakcji 7/9

Wykonanie koryta  z odwiezieniem nadmiaru gruntu
Podsyp z piachu gruboziarnistego o gr. 10cm
Podbudowa z chudego betonu o gr. 10cm
Podsyp cementowo – piaskowy o gr. 8cm
Ułożenie kostki granitowej szaro – rudej

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej szarej o grubości frakcji 7/9

Wykonanie koryta  z odwiezieniem nadmiaru gruntu
Podsyp z piachu gruboziarnistego o gr. 10cm
Podbudowa z chudego betonu o gr. 10cm
Podsyp cementowo – piaskowy o gr. 8cm
Ułożenie kostki granitowej szarej

Dość duże zróżnicowanie cen cechuje się szerokim asortymentem jaki możemy państwu zaproponować począwszy od kostek standardowych Holland czy Behaton w róznych kolorach, których  cena to 28zł/m2 netto poprzez Nostalit, Novą granit, stary bruk których cena wacha się w granicach 70zł/m2 netto.

W sprzedaży kostka granitowa :

 • Szaro – ruda gr. frakcji 8/11cm
 • Szaro – ruda o gr frakcji 7/9
 • Szaro – ruda gr. frakcji 4/6cm
 • Szara gr. frakcji 8/11 cm
 • Szara gr. frakcji 7/9cm
 • Szara gr. frakcji 4/6cm
Posiadamy w sprzedaży kostkę granitową, wszelkie kolory i rozmiary, kruszywa drogowe, tłucznie róznych frakcji, miał granitowy, żwir płukany okrągł 2-8 frakcja 8/16, 16/32, piach kopalniany, czarnoziem.