Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla użytkowania przez samochody ciężarowe.

Proponowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

 • Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (koryta pod nawierzchnię) z wywiezieniem urobku
 • Wykonanie warstwy odsączająco-mrozoochronnej z piachu gruboziarnistego o gr. 15cm
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu B7,5 o gr. 25cm
 • Ułożenie kostki brukowej typu Behaton o gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

Cena od 180 zł/m2

Istnieje alternatywna możliwość zamiany podbudowy z chudego betonu na stabilizację cementem gruntu rodzimego lub nawiezionego, wykonanej metodą frezowania – wymieniona technologia znacznie obniża koszty.

Wykonanie podjazdów z kostki brukowej

 • Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (koryta pod nawierzchnię) z wywiezieniem urobku
 • Wykonanie warstwy odsączająco-mrozoochronnej z piachu gruboziarnistego o gr 15cm
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu o gr 15cm
 • Ułożenie kostki brukowej kolorowej o gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wbudowanie obrzeży i krawężników

 • Wbudowanie obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 6x20x100cm
 • Wbudowanie obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 8x30x100cm
 • Wbudowanie obrzeży palisadowych na podsypce cementowo-piaskowej
 • Krawężniki na ławie betonowej z oporem o gr. 15 x30x100cm
 • Krawężniki na ławie betonowej z oporem o gr. 20x30x100 cm

W sprzedaży kostka granitowa :

 • Szaro – ruda gr. frakcji 8/11cm
 • Szaro – ruda gr frakcji 7/9
 • Szaro – ruda gr. frakcji 4/6cm
 • Szaro – ruda gr.frakcji 15/17
 • Szara gr. frakcji 8/11 cm
 • Szara gr. frakcji 7/9cm
 • Szara gr. frakcji 4/6cm
Posiadamy w sprzedaży kostkę granitową, wszelkie kolory i rozmiary, kruszywa drogowe, tłucznie różnych frakcji, miał granitowy, żwir płukany okrągły 2-8 frakcja 8/16, 16/32, piach kopalniany, czarnoziem.